Monday, June 6, 2011

GQ Style China S/S 2011 - Chen Chun & Hao Yun Xiang & Xu Bo Lang & Sun Ting & Chen Chao & Freidrich & Ledio & Zhang Zhong Yun & Lenn & Juan & Vladimir by Yuan Gui Mei


GQ - CN
Photographer: Yuan Gui Mei
Models: Chen Chun & Hao Yun Xiang & Xu Bo Lang & Sun Ting & Chen Chao & Freidrich & Ledio & Zhang Zhong Yun & Lenn & Juan & Vladimir
Source: The Fashion Spot

No comments:

Post a Comment